Algemene Voorwaarden

1. Algemene regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van La Esquina Cubana.

1.2 La Esquina Cubana heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de gebruikte locatie te weigeren.

1.3 Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de te gebruiken locatie te houden aan de huisregels van de te gebruiken locatie alsmede de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen.

1.4 Bezoek aan de te gebruiken locatie is geheel op eigen risico. De (directie van) La Esquina Cubana is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de te gebruiken locatie. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico.

1.5 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van La Esquina Cubana en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

1.6 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de te gebruiken locatie is uitsluitend toegestaan met toestemming van La Esquina Cubana. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

2. Inschrijvingen en boekingen

2.1 La Esquina Cubana heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

2.2 Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij La Esquina Cubana schriftelijk een ander termijn met de cursist is overeengekomen.

2.3 Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Indien cursist besluit tot het niet verder volgen van de lessen, blijft het volledige lesgeld verschuldigd.

2.4 Indien cursist om medische redenen besluit tot het niet verder volgen van de lessen, kan cursist hiervan schriftelijk melding doen en een verzoek tot het ‘bevriezen’ van het lesgeld indienen. Deze melding kan niet geschieden met terugwerkende kracht en is alleen geldig vanaf de datum waarop de melding plaatsvindt. Er dient altijd een doktersverklaring te worden overlegd.

2.5 Na boeking van een dienst (workshop, show, etc.), verzorg door La Esquina Cubana,is contactpersoon het volledige boekingsgeld verschuldigd. Betaling van een boeking dient binnen 14 dagen na levering van de dienst te geschieden tenzij La Esquina Cubana schriftelijk een andere betalingsregeling met de contactpersoon is overeengekomen.

3. Annuleren

3.1 La Esquina Cubana mag de cursus, workshop of optreden annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.. Ingeval van annulering door La Esquina Cubana voor de aanvang van de cursus of dienst heeft men recht op terugbetaling van het volledige betaalde lesgeld of betaalde boekingsgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

4. Danslessen

4.1 Bij inschrijving, is de cursist op de hoogte gesteld van:
1. de globale inhoud van de cursus
2. het aantal lessen
3. de tijdsduur van een les
4. de lestijden
5. de aanvang van de cursus
6. de frequentie van de lessen
7. eventuele overige verplichtingen

4.2 De cursist wordt in de gelegenheid gesteld een door overmacht (ziekte, vakantie, en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op eenzelfde cursusniveau op een andere locatie of via lessen op een lager cursusniveau binnen de periode waarvoor is ingeschreven en betaald.

5. Overige verplichtingen

5.1 De tariefstelling en de lesstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op 'eigen gebruik'. Het is cursisten tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens de duur van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden en/of aan derden ter inzage te geven, te overhandigen of op andere wijze te gebruiken zonder expliciete toestemming. Bij overtreding van dit verbod verplicht de cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal 450,- Euro per overtreding aan La Esquina Cubana, onverlet een verdere schadeclaim van La Esquina Cubana en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het lopende jaar. Bij inschrijving of boeking gaat de cursist of contactpersoon akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden.

Bedrijfsgegevens:

La Esquina Cubana
Kneppelweg 28
1104MA Amsterdam

www.laesquinacubana.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+31(0)6-47200088

KVK 72267046
BTW NL859052758B01
IBAN NL51INGB0005328476

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Contactinformatie

Dansschool La Esquina Cubana:

Voor informatie, organisatie en boekingen:
Email: info@laesquinacubana.nl
tel: 06 472 000 88 ( Sanne )

KVK: 72267046
BTW: NL859052758B01
Bank: NL51INGB0005328476

Algemene Voorwaarden

Laatste nieuws

Lees meer!

Facebook

©2024 La Esquina Cubana

Search